Ogłoszenia

Intencje

Rys historyczny
Nabożeństwa
Zwiedzanie
Pielgrzymki
Wspieramy Sanktuarium

Msze święte

w niedziele i święta

8.00 - ogólna
9.30 - z udziałem dzieci i młodzieży
11.00 - Suma
18.00 - ogólna
9.30 - w kaplicy w Prościeńcu

Na tygodniu

7.30 i 18.00

Sakrament Pokuty

Sprawowany jest codziennie w czasie Mszy świętej podczas nabożeństw i Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

w pierwszy czwartek miesiąca – od godz. 17.30 do 18.00

Nabożeństwa stałe

Fatimskie w I sobotę miesiąca o godz. 17.30
Pielgrzymka nocna z Miedniewic do Niepokalanowa w II sobotę miesiąca
Do św. Rodziny – w każdą III sobotę miesiąca
Modlitwa o uzdrowienie w IV sobotę miesiąca
Godzinki do NMP – w sobotę o godz. 7.40
Zmiana Tajemnic Żywego Różańca - w I niedziele miesiąca godzina 15.00

Nabożeństwa roczne

Nabożeństwo Majowe – w niedziele, święta i w dni powszednie o godzinie 17.30
Nabożeństwo Czerwcowe -w niedziele, święta i w dni powszednie o godzinie 17.30
Nabożeństwo Różańcowe – w październiku niedziele i święta i w dni powszednie o godzinie 17.30
Wypominki – w listopadzie, codziennie, o godzinie 17.30

Nabożeństwa okresowe

Roraty (Adwent) – codziennie o godz. 7.15
Droga Krzyżowa (Wielki Post) –  o godz. 17.30
Gorzkie Żale (Wielki Post) – w niedziele o godz. 17.15

Parafia

Kancelaria Parafialna

Czynna od poniedziałku do piątku
w godz. od 9.30-11.30 oraz 16.00-17.00
a także na życzenie.
Tel do kancelarii: 46 856 93 20.

Kancelaria Parafialna

Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej
w Miedniewicach
Miedniewice 90
96-315 Wiskitki
Telefon: +48 46 856 93 20
email: miedniewice@lowicka.eu

Informacja o potrzebnych dokumentach do otrzymania odpowiednich sakramentów.

Sakramentu Chrztu świętego udzielamy w każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca na Mszy świętej o godzinie 11.00. Katecheza na temat Chrztu świętego, dla rodziców i chrzestnych, odbywa się w sobotę poprzedzającą chrzest święty, po Mszy św. o godz. 18.00. Zgłoszenia do chrztu dziecka, należy dokonać przynajmniej tydzień czasu przed planowanym terminem.

Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić następujące dokumenty:
1. Akt urodzenia dziecka.
2. Dokument zawierający pełne dane rodziców dziecka (tj.: imię i nazwisko, imiona rodziców w tym nazwisko panieńskie matki, data i miejsce urodzenia, data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego).
3. Dane rodziców chrzestnych dziecka: imię i nazwisko i dokładny adres (chrzestni mieszkający poza naszą parafią dostarczają ze swojej parafii zaświadczenie stwierdzające, iż są praktykującymi katolikami i mogą zostać rodzicami chrzestnymi).

Przygotowanie dzieci do I Komunii św. następuje bezpośrednio w 2 klasie szkoły podstawowej, podczas katechezy na którą dzieci uczęszczają w szkole. W tym okresie dzieci oraz ich rodzice zobowiązani są w szczególny sposób do udziału w niedzielnej Mszy świętej o godz. 10.30 oraz październikowych nabożeństwach różańcowych, a w Wielkim Poście w piątki w Drodze Krzyżowej o godz.16.30.

 

Aby dziecko mogło przystąpić do I Komunii Świętej należy przedstawić:
1. Świadectwo chrztu, jeśli sakrament ten został przyjęty, przez dziecko, w innej parafii

2. Winno ukończyć z wynikiem pozytywnym katechezę przygotowującą do sakramentu Pierwszej Komunii świętej.

Do sakramentu bierzmowania przystępują uczniowie III klas gimnazjów. Dorośli, którzy chcieliby przystąpić do sakramentu bierzmowania, a nie uczynili tego do tej pory z różnych względów, powinni osobiście zgłosić się do księdza proboszcza. Termin sakramentu bierzmowania podawany jest odpowiednio wcześniej.

Aby przystąpić do sakramentu bierzmowania należy:
1. Ukończyć z wynikiem pozytywnym katechezę przygotowującą do sakramentu bierzmowania.

2. Brać regularny udział w niedzielnej Eucharystii

3. Uczęszczać na spotkania formacyjne odbywające przy parafii.
4. Przedstawić świadectwo chrztu, jeżeli sakrament ten odbywał się w innej parafii.

Sakrament namaszczenia chorych można przyjąć zawsze w razie potrzeby (zły stan zdrowia, ciężka choroba, czy zagrożenie życia). Sakramentu spowiedzi i Komunii świętej (a także jeśli potrzeba namaszczenia chorych) udziela się podczas odwiedzin w domu chorego.

Należy wtedy przygotować:
1. Stolik nakryty białym obrusem lub godne miejsce na Najświętszy Sakrament.
2. Krzyżyk i dwie świece, które zapala się po przyjściu kapłana.
3. Uczestniczyć wraz z chorym w obrzędzie sakramentu (wyłączając spowiedź).

Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo powinni zgłosić się najpóźniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu spisania tzw. protokołu przedmałżeńskiego.

W celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy przedstawić następujące dokumenty:
1. Świadectwo chrztu świętego (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią).
2. Świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej.
3. Zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim i z poradnictwa rodzinnego.
4. Dowody osobiste.
5. Odpowiednie zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego (dokument ważny trzy miesiące).
6. Jeżeli narzeczeni nie są naszymi parafianami, powinni przedstawić pisemną zgodę od swojego księdza Proboszcza na zawarcie związku małżeńskiego w naszej parafii.
7. W przypadku nieletnich narzeczonych, pisemną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego wyrażoną przez rodziców osoby nieletniej.
8. W przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka.

W przypadku pogrzebu należy przedstawić:
1. Świadectwo zgonu.
2. Dokument zawierający pełne dane osoby zmarłej.
3. Jeżeli osoba zmarła mieszkała na terenie innej parafii – pisemną zgodę na pogrzeb od księdza proboszcza parafii zamieszkania.

Siostry Klaryski

O. dr Remigiusz Trocki

Gwardian

proboszcz,
Msza z modlitwą
o uzdrowienie

O. dr Jacek Ciupiński

ekonom klasztoru

O. Marian Jarząbek

poborca klasztoru, Żywy różaniec

Br. Piotr Jankowski

zakrystianin

W latach 2019 – 2020 Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie) pozyskali dla Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach nadzorować prace budowlane, konserwatorskich, restauratorskich i aranżacyjnych we wnętrzach krypt się pod kościołem parafialnym. Prace zostały wykonane w 2020 roku i kształciły przygotowanie zachowania się tu pochówków osób zakonnych i świeckich, w tym, m.in. fundatorów kościoła: Mikołaja Wiktoryna Grudzińskiego i jego żony, Lukrecji Katarzyny z Radziwiłłów Grudzińskiej. Ponadto prace konserwatorskie i restauratorskie przy kilkudziesięciu zabytkach, sakralnych i świeckich oraz ustanowienie celu podwyższenia na specjalnie w tym przygotowanych gablotach. Dalej wzniesiono sarkofag, w którym następnie pochowano zapisane szczątki i losy mieszkańców Miedniewic i okolicznych wsi, z okresu I Wojny Światowej.  Weszliśmy w kryptę, w której znajduje się piękny, kolorowy witraż oceniający znaną wszystko, legendarną już grafikę z wizerunkiem Świętej Rodziny przy wieczornym posiłku, obraz, na odpuście w Studziannej zakupił w XVII wieku, miedniewicki gospodarz Jakub Trojańczyk.

W/w prace zostały dofinansowane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Rolnych: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE. Operacja pn. Ekspozycja zabytków pochówków i zasobów muzelnych w kryptach kościoła klasztornego w Miedniewicach ma na celu ulepszenie atrakcyjności regionu regionalnego LGD „Kraina Rawki” współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach działań: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach LEADER” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wykonane prace rozszerzają możliwości rozwoju naszego Sanktuarium oraz wkład się do dodatkowej rewaloryzacji całego zespołu klasztornego.