AKT ZAWIERZENIA SIĘ RODZINY MATCE BOŻEJ ŚWIĘTORODZINNEJ

AKT  ZAWIERZENIA  SIĘ  RODZINY
MATCE  BOŻEJ  ŚWIĘTORODZINNEJ

(K) Przenajświętsza Trójco, Jedyny Boże, z wielką pokorą i wdzięcznością stajemy przed Tobą. Kochamy Ciebie, adorujemy i dziękujemy Tobie.
(W) Dziękujemy Ci, Boże.

(K) Dziękujemy Ci za dar Świętej Rodziny, za Kościół Święty, za sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej z Miedniewic.
(W) Dziękujemy Ci, Boże.

 (K) Dziękujemy Ci, Boże, za dar życia, za Sakramenty Święte, za dar małżeństwa i rodziny.
(W) Dziękujemy Ci, Boże.

 (K) Pokornie błagamy Cię, abyś nam wybaczył grzechy, udzielił łaski nawrócenia i wzrastania w łasce uświęcającej.
(W) Błagamy Cię, Boże.

 (K) Z najgłębszą pokorą stajemy przed Tobą i z Matką Bożą Świętorodzinną prosimy Cię, abyś nas pobłogosławił i ocalił od wszelkich sideł szatańskich.
(W) Prosimy Cię, Boże.

 (K) Przenajświętsza Trójco: Ojcze, Synu i Duchu Święty, zawierzając się Niepokalanemu Sercu Maryi całkowicie poświęcamy się Tobie.
(W) Poświęcamy się Tobie, Boże.

 (K) O Maryjo, Dziewico i Matko Boga, rodziny nasze poświęcają się Tobie. Oddajemy Ci nasze życie doczesne i wieczne, nasze nadzieje i lęki, radości i smutki, cierpienia i choroby, troski i kłopoty, trudy i prace.
(W) Oddajemy się Tobie, Matko.

 (K) O Maryjo, Matko Boża Świętorodzinna, obdarz nas swoim duchem miłości Boga i posłuszeństwa, aby nasze domy stawały się rodzinami, w których panuje Duch Jezusa naszego Pana.
(W) Prosimy Cię, Matko.

 (K) O Maryjo, Matko Boża Świętorodzinna, naucz nas miłować, słuchać i czytać, rozważać i przyjmować do serca Słowo Boże.
(W) Prosimy Cię, Matko.