dziewczęta pragnące służyć Bogu w zakonie kontemplacyjno-klauzurowym
w duchu św. Franciszka i św. Klary
Osobom pragnącym skontaktować się z nami podajemy nasz adres:

Klasztor Sióstr Klarysek
Miedniewice 90
96-315 Wiskitki,
tel. (0-46) 856 93 80
e-mail: klaryski_m@zakon.opoka.org.pl

a chcącym nas wesprzeć podajemy nasze konto:

Bank PEKAO SA I O/ŻYRARDÓW
UL. 1 MAJA 11
96-300 ŻYRARDÓWKonto nr 28124033501111001004109898