NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ MIEDNIEWICKIEJ

Gromadzimy się przed Wizerunkiem Świętej Rodziny w sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach. Zanosimy nasze podziękowania i prośby, jak przez pokolenia czynili to nasi przodkowie i pielgrzymi. To w tej świątyni tak licznie gromadzili się wierni i doświadczali uzdrowienia tak duszy jak i ciała. Dzięki łaskom Pani Mazowieckiej jednały się rodziny, przebaczano sobie doznane krzywdy, przemieniały się serca i na nowo z wiarą lgnęły do Jezusa, leczyły się rany ciała, kiedy już wszystko zawiodło. Dzisiaj także doświadczamy Twojej, o Matko, miłości i wsparcia modlących się do Ciebie. Pragniesz w otwarte i potrzebujące nasze serca wlewać Swoje Matczyne dary.

 Stajemy przed Tobą nasza Pani, któraś obrała sobie to miejsce, by dziękować i prosić:

 Matko Boża  Świętorodzinna – módl się za nami
Matko Boża Pocieszenia – módl się za nami
Matko Boża Miłosierdzia – módl się za nami
Matko Boża Dobroci – módl się za nami
Mazowiecka Pani – módl się za nami
Matko Boża Miedniewicka – módl się za nami

Matko Troskliwa, Mazowiecka Pani, któraś nad Synem czuwała wieczorną godziną, daj naszym rodzinom bezpieczne schronienie pod dachem rodzinnego domu, by nieprzyjaciel nie skaził naszych myśli, nie zbrudził serca, nie zgasił światła nadziei.

Prosimy Ciebie …. (intencje)
Matko Boża Świętorodzinna….. (wezwania jak wyżej)
Śpiew: „Mazowiecka Pani, Matko Boża Miedniewicka, wstawiaj się za nami”.

Matko Wierna, Mazowiecka Pani, któraś zaufała Józefowi, siebie i Syna oddając w opiekuńcze Jego dłonie, daj mężom i ojcom odwagę wiary, zdrowie w umęczeniu, odpoczynek w zapracowaniu, trzeźwość w domu i w pracy, aby godnie wypełniali obowiązki swego życia, niosąc dni pokoju rodzinnym domom.

Prosimy Ciebie ….. (intencje)
Matko Boża Świętorodzinna ..… (wezwania)
Śpiew …..

Matko Pokorna, Mazowiecka Pani, któraś w sercu ukryła skarb dziewiczych cnót i balsam miłości człowieka, daj żonom i matkom chleba dostatek, na co dzień cierpliwość i nieustraszonego ducha wybaczania.

Prosimy Ciebie ….. (intencje)
Matko Boża Świętorodzinna ..… (wezwania)
Śpiew …..

Panno Można, Mazowiecka Pani, która wszystko możesz i zawsze zwyciężasz, spraw, by pielgrzymi,  dzieci i młodzież, nasze rodziny, parafie i nasza Ojczyzna stawały się rzeczywistym królestwem Twojego Syna i Twoim.

Prosimy Ciebie ….. (intencje)
Matko Boża Świętorodzinna ..… (wezwania)
Śpiew …..

Modlitwa Świętego Jana Pawła II za Rodziny
Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i życiem – spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi, przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa narodzonego z Niewisty, i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokolerń.
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich ludzi na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.
Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkiej słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie – błagamy Cie o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu – ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemie mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i przez rodziny.
Przez Chrystusa Pana Naszego.

Amen.