5.00 – budzenie
5.25 – dzwonek na poranne pacierze
-Jutrznia
rozmyślanie
7.00 – Msza św.
– Godzina przedpołudniowa
– śniadanie
9.00 – czas pracy (do 11.30)
11.30 – rozmyślanie
– rachunek sumienia
12.00 – Anioł Pański
– Godzina południowa
– obiad
– nawiedzenie Najśw. Sakramentu
– rekreacja
14.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i  Godzina popołudniowa
– czytanie duchowe (raz w tyg. lekcja śpiewu,
(w poniedz. godzina milczenia)
14.45– czas pracy (do 16.30)
16.30– Godzina Czytań i Nieszpory
17.30– Msza św. lub inne ćwiczenia duchowe
18.15 – Różaniec
– kolacja
– rekreacja
ok. 19.45 – Kompleta
–  adoracja Najśw. Sakramentu
– Apel Jasnogórski