Litania do Matki Bożej Świętorodzinnej Pani Mazowsza w Miedniewicach

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,                                            – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,                         – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,                                           – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże,                               – zmiłuj się nad nami.

Maryjo, Córko i Służebnico Ojca niebieskiego            –  módl się za nami
Maryjo, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa          –  módl się za nami
Maryjo, Oblubienico napełniona Duchem Świętym      –  módl się za nami

Maryjo, Matko Boża Niepokalana                       –  módl się za nami
Maryjo, Matko Boska Świętorodzinna                –  módl się za nami
Maryjo, Matko Dobroci                                       –  módl się za nami
Maryjo, Matko Łaski                                           –  módl się za nami
Maryjo, Matko Miłosierdzia                                –  módl się za nami
Maryjo, Matko pięknej miłości                               –  módl się za nami
Maryjo, Matko Kościoła                                        –  módl się za nami
Maryjo, Dziewico rodząca Jezusa                         –  módl się za nami
Maryjo, Dziewico słuchająca Jezusa                     –  módl się za nami
Maryjo, Dziewico adorująca Jezusa                     –  módl się za nami
Maryjo, Dziewico ofiarująca Jezusa                     –  módl się za nami
Maryjo, Dziewico służąca Jezusowi                     –  módl się za nami
Maryjo, Dziewico towarzysząca Jezusowi            –  módl się za nami
Maryjo, Dziewico wypełniająca wolę Jezusa        –  módl się za nami

Maryjo, poślubiona św. Józefowi                        –  módl się za nami
Maryjo, wierna w miłości małżeńskiej                 –  módl się za nami
Maryjo, pokorna i troskliwa                                –  módl się za nami
Maryjo, odważnie idąca przez życie                     –  módl się za nami
Maryjo, doświadczona śmiercią męża i Syna         –  módl się za nami
Maryjo, wzorze świętości życia rodzinnego          –  módl się za nami 

Maryjo, zaradzająca problemom rodzin               –  módl się za nami
Maryjo, kształtująca ojców i matki                       –  módl się za nami
Maryjo, broniąca życia poczętego                        –  módl się za nami
Maryjo, troszcząca się o dzieci i młodzież            –  módl się za nami
Maryjo, biorąca w opiekę sieroty i wdowy           –  módl się za nami
Maryjo, wnosząca pokój w życie rodzinne           –  módl się za nami

Maryjo, prowadząca drogami życia ewangelicznego     –  módl się za nami
Maryjo, ucząca prawdziwej pokuty i pojednania          –  módl się za nami
Maryjo, ukazująca płomienną i ofiarną miłość             –  módl się za nami
Maryjo, orędująca za grzesznikami                       –  módl się za nami
Maryjo, wypraszająca nawrócenie                        –  módl się za nami
Maryjo, radząca wątpiącym                                  –  módl się za nami
Maryjo, pocieszająca strapionych                         –  módl się za nami
Maryjo, opiekująca się chorymi                           –  módl się za nami

Maryjo, towarzysząca konającym                         –  módl się za nami
Maryjo, wypraszająca powrót do życia                  –  módl się za nami
Maryjo, nieustannie pomagająca                          –  módl się za nami

Maryjo, Pani Miedniewicka                                 –  módl się za nami
Maryjo, Pani Mazowsza                                      –  módl się za nami
Maryjo, Królowo pracujących na roli                    –  módl się za nami
Maryjo, Królowo Polski                                      –  módl się za nami
Maryjo, Królowo Rodzin                                    –  módl się za nami
Maryjo, Królowo Nieba i Ziemi                           –  módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata       – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata       – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata       – zmiłuj się nad nami.

Módlmy się

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś ludowi Mazowsza w Najświętszej Maryi Pannie Świętorodzinnej przedziwną pomoc i obronę, * a Jej święty obraz wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych, * spraw łaskawie, abyśmy mogli nieustannie doznawać orędownictwa Tej, którą ustanowiłeś Królową rodzin i Matką pięknej miłości.  Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,* który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. A m e n.

Za zgodą Kurii Diecezjalnej Łowickiej, Ks. Prał. Wiesław Wronka, Wikariusz Generalny, L.dz. 698/2017, Łowicz, dnia 20.04. 2017 r.